Råd och tips

Kontakta oss redan på konstruktionsstadiet så vi kan hjälpa er optimera materialvalet såväl som styra erat behov av induktivvärmebehandling (HF-MF).

Nedan följer några råd och tips som kan användas som riktlinjer, för att på så sätt minimera risken för felkonstruktion och därmed försämrad härdbarhet vid induktionshärdning.

  • Materialval: Stålvalet är av stor betydelse då det kan vara helt avgörande för om värmebehandlaren kommer att kunna uppfylla kundernas önskemål att leverera härdade detaljer enligt ritningsspecifikationen. En tumregel säger att vid upp till 0,38 % C klarar man det mesta utan härdsprickor. Vid höger halt ökar risken för härdsprickor påtagligt. Vid lågt legerade stål kan man få svårt att erhålla önskad härddjup. . För olegerade kolstål är det i regel inte möjligt att uppå större härddjup än 2-3 mm. Vid högt legerade stål med hög kolhalt är risken för sprickor större, speciellt vid induktionshärdning i närheten av dimensionsövergångar med skarpa hörn och obefintliga radier.
  • Utgångsstruktur: Olika utgångsstruktur i materialet ger i allmänhet olika ythårdhet, härddjup samt utseende på härdzonen. Byt därför inte utgångsstruktur på materialet (typ seghärdat/mjukglödgat) utan att informera värmebehandlaren, då detta kan skapa stora problem för denna. 
  • Detaljens utformning: Försök undvik små radier och skarpa hörn då strömmen koncentreras till dessa och kan medföra överhettning och sprickbildning.
  • Rådfråga ståltillverkaren om minsta bearbetningspålägg som är att rekommendera.