Fördelar med processen induktionshärdning

Processen: Värmen genereras direkt i detaljen av hög/lågfrekvent växelström i en kopparspole. Värmningshastigheten är vanligen 300 - 1000°C/s. Därefter snabbkyler man genom "duschning" med kommunalvatten, aquatensid eller så släcks detaljen i olja. Anlöpning är vanlig men inte obligatorisk.

Typiska egenskaper på produkten: Induktionshärdning är främst avsedd för lokal ythärdning men kan även användas för genomhärdning. Vid ythärdning är metoden ett alternativ till sätthärdning men även till andra termokemiska härdprocesser såsom nitrering, nitrokarburering och karbonitrering samt i viss mån neutralhärdning.
Vanligen används seghärdningsstål i denna process. Induktionshärdning genererar tryckspänningar i ytskiktet, vilket gynnar utmattningsegenskaperna. Hårdhet ca 600 - 800 HV beroende på stålsort, härddjup från ca 0,2 mm och uppåt till full genomhärdning beroende på strömfrekvens.
Detaljstorlek: Normalt upp till 200 mm i diameter. Ingen begränsning i längd.

 

Fördelar med induktionshärdning

  • Härdningen görs lokalt på detaljen
  • Kort värmnings- och hålltid ger kort genomloppstid
  • Minimal avkolning och oxidation
  • Små formförändringar jämfört med sätthärdning, karbonitrering och neutralhärdning
  • Låg driftskostnad, inga tomgångskörningar
  • God repeterbarhet
  • Miljöanpassad pga mindre energitillförsel än vid alternativa processer då endast en mindre del av detaljens massa värms under kortare tid, inga processgaser behövs, miljöanpassade kylmedel används och att rengöringshehovet efter härdning blir minimalt.