Om Induktionsvärme

I dagen industrisamhälle med stordrift och börsföretag som ledstjärna kan ett familjeföretag kännas en aning förlegat, men vi på Induktionsvärme får nog säga tvärt om. Med mer än 60 års verksamhet i branschen anser vi oss ha bevisat motsatsen. Fördelen med att ha oss som underleverantör är att begreppet ”kunden i fokus” kommer till sin rätta innebörd, hos oss får in 100 % av vårt ackumulerade kunnande.

Affärsidé

Våran affärsidé är i grund och botten den samma som den var när vi startade 1952. Som underleverantör av induktivvärmebehandling till verkstadsindustrin ska vi vara konkurrenskraftiga i små och medelstora serier.  

Affärsidén kan förkortas till tre bokstäver P K L

Med detta menar vi följande: Vi på AB Induktionsvärme ska leverera konkurrenskraftiga Priser, ej göra avkall på Kvaliteten samt att Leverans skall ske i utsatt tid.  Vårat motto har gjort att vi har varit verksamma sedan 1952.

Krångligare än så ska det inte behöva vara

/Väl mött